címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén. (1Móz 41,52)

[A megfeszített gonosztevõk közül az egyik] így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,42?43)

Heti kövek 5. - Cselovszky Ferenc gondolatai

Pál apostol írja a korinthusi gyülekezetnek: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”
Érdekes megközelítése ez a szabadság kérdésének. Hiszen a szabadságot leginkább a külső kényszerítő kötelékek hiányával azonosítjuk. Ha nincsenek elvárások, nincsenek külső korlátok, tilalmak és akadályok, amelyek megkötnék vagy gátolnák az embert.
Pál viszont úgy látja, hogy az ember szabadsága nem annyira a külső körülmények függvénye. Hogy mennyire szabad, az inkább belül, az ember lelkében dől el. A dolgokhoz való belső viszonyában. Hogy függ-e attól, ami körülveszi, vagy sikerül függetlenedni.
Terheinkkel, függőségeinkkel, a ránk nehezedő elvárások nyomásával szemben nem vagyunk magunkra hagyva. Az apostol arra bíztat, hogy merjünk segítséget kérni, és ezt mondani: Jöjj, Szentlélek Isten, szabadítsd meg lelkemet a félelmek és görcsök szorításából, hadd váljak általad igazán szabaddá.