címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. (Ézs 40,29)

Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

Alkalmaink

Magányosok bibliaórája

Hétfő

17:00

Minden hónap utolsó hétfője

Magányosok bibliaórája
Minden hónap utolsó hétfőjén délután 5 órakor a gyülekezeti nagyteremben kerül megrendezésre. Szeretettel várjuk a közép- és szépkorú testvéreinket alkalmunkra, ahol meghallgatunk egy előadást, majd beszélgetünk finom sütemények mellett.

Presbiteri bibliaóra

Hétfő

18:00

A hónap második vasárnapját követő hétfő

Presbiteri bibliaóra
Bibliaóra a presbiterek számára kéthavonta.

Nikodémusok köre

Hétfő

19:00

Minden hónap utolsó hétfője

Nikodémusok köre
Fiatal felnőttek számára havi rendszerességgel szervezett, énekléssel és beszélgetéssel egybekötött bibliatanulmányozás a klubhelyiségben. Idei témánk a különböző Bibliaértelmezések. Itt felteheted azt a kérdést a Bibliával kapcsolatban, amit még soha nem mertél. A következményekért ki-ki maga vállalja a felelősséget.

Kézimunkakör

Kedd

09:00

Minden héten

Kézimunkakör
A keddenként 9 és 12 óra között összejövő kör várja a kézimunkázni szerető és közösségre vágyó testvéreket. Az elkészült kézimunkákat adventi vásárainkon árusítjuk. Az így befolyt összeg karitatív célokat szolgál.

Gyülekezeti bibliaóra

Kedd

11:00

Minden héten

Bibliaóra
Jó hangulatú bibliatanulmányozás testvéri közösségben.

Imakör

Kedd

18:00

Minden héten

Imakör
Önszerveződő csoport várja mindazokat, akik az imádság erejében bízva fordulnak saját és mások kéréseivel Isten felé.

Lutheránia

Kedd

19:30

Minden héten

Lutheránia
A próbákat a Deák téri parókia épület gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 4.) tartjuk kedden és pénteken fél 8-tól fél 10-ig.
Szeretettel hívunk a kórusba (felekezeti hovatartozástól függetlenül) mindenkit,
- akinek fontos az istentisztelet méltó megünneplése,
- aki szereti az igényes munkát,
- aki szeret énekelni (és a repertoár gerincét adó Bach oratóriumok - passiók, kantáták, motetták, misék - eléneklésére képes),
- aki a fentiekben leírt célokért hajlandó áldozni idejéből,
- akinek kórusban használható énekhangja van és a kottát is legalább alapfokon ismeri.
Akik hangversenydobogóra, tapsra, ünneplésre és külföldi szereplésekre vágynak, ne válasszák ezt az énekkart, mert csalódni fognak!
Az énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Fiatal felnőttek alkotó köre

Szerda

17:00

Kéthetente szerdán

Fiatal felnőttek alkotó köre
Kéthetente szerdán találkozunk, és kötünk, horgolunk, varrunk, hímzünk, nemezelünk, kicsiknek, nagyoknak, babáknak és mamáknak, sálat, sapkát, cicát, macit, vagy amit éppen amúgy otthon is kézimunkázunk! Szeretettel várunk minden fiatalt, fiatal felnőttet és régebb óta fiatalt, aki szeretne új dolgokat tanulni, régi tudását feleleveníteni és közösségben alkotni!
Helyszín: Gyülekezeti klubhelyiség

Senior-kör

Szerda

18:30

Minden hónap utolsó szerdája

Senior-kör
A gyülekezet senior közösségének története már évtizedes múltra tekint vissza. Idén meghívott előadók segítségével pillanthatunk be egy-egy különösen is érdekes, a teológia határterületét érintő témába. Az alkalom második részében lehetőség van természetesen reflexióra és közös beszélgetésre. Az estet áhítat zárja le.

Prima

Csütörtök

07:30

Minden héten

Prima
Reggeli zsoltáros imaóra Huszár Gál énekeskönyve alapján. Akinek van kedve munka előtt egy kis lelki táplálékért beugrani a templomba, fél8 és 8 között nyitva találja az ajtót!

Nyugdíjas klub

Csütörtök

10:00

Minden héten

Nyugdíjas klub
Hívjuk mindazon Testvéreinket, akik nyitott baráti-testvéri közösségre vágynak. A klub vezetője Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva lelkész, akinek a segítségével aktuális és bibliai témákat beszélhetünk meg.

Gyülekezeti bibliakör

Csütörtök

18:00

Minden héten

Bibliaóra
Bibliatanulmányozás a 7-es teremben,amelyet hetenként váltakozva hol úrvacsorával, hol imaközösséggel zárunk. A téma megegyezik a keddi bibliaórákon vett sorozattal, a feldolgozás során itt azonban több lehetőség nyílik a beszélgetésre, az igék kapcsán felvetődő kérdések megvitatására.

Bible study

Csütörtök

19:00

Minden héten

Bible study
Angol nyelvű bibliaóra Anne Morawski amerikai lelkésznő vezetésével.

Baba-mama kör

Péntek

10:00

Minden hónap 2. és 4. péntekjén

Baba-mama kör
Az édesanyák és gyermekeik számára szervezett alkalmakat minden hónap 2. és 4. péntekén, a klubhelyiségben tartjuk. Meghívott előadók segítségével pillanthatunk be egy-egy kisgyermekesek számára különösen is érdekes, a gyermeknevelést érintő témába, ahol a résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, nehézségeiket, örömeiket.

Tiniifi

Péntek

18:00

Minden héten

Tiniifi
Jó közösség, nagyszerű beszélgetések, játék, lelki feltöltődés Isten közelében. Kéthetente intenzív éneklés, hangszert is hozhatsz magaddal!

Lutheránia

Péntek

19:30

Minden héten

Lutheránia
A próbákat a Deák téri parókia épület gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér 4.) tartjuk kedden és pénteken fél 8-tól fél 10-ig.
Szeretettel hívunk a kórusba (felekezeti hovatartozástól függetlenül) mindenkit,
- akinek fontos az istentisztelet méltó megünneplése,
- aki szereti az igényes munkát,
- aki szeret énekelni (és a repertoár gerincét adó Bach oratóriumok - passiók, kantáták, motetták, misék - eléneklésére képes),
- aki a fentiekben leírt célokért hajlandó áldozni idejéből,
- akinek kórusban használható énekhangja van és a kottát is legalább alapfokon ismeri.
Akik hangversenydobogóra, tapsra, ünneplésre és külföldi szereplésekre vágynak, ne válasszák ezt az énekkart, mert csalódni fognak!
Az énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Istentisztelet

Vasárnap

09:00

Minden héten

Istentisztelet
Vasárnaponként 9, 11 és 18 órakor tartunk istentiszteletet.

Családi istentiszteletek

Vasárnap

09:00

Minden hónap első vasárnapján

Családi istentiszteletek
Minden hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentiszteletet tartunk kifejezetten kisgyermekes családok számára, ahol a prédikációhoz a gyerekek számára is könnyen befogadható interaktív témafeldolgozás tartozik. Az alkalmakhoz teázás és kötetlen beszélgetés kapcsolódik.

Liturgikus istentiszteletek

Vasárnap

09:00

Minden hónap harmadik vasárnapján

Liturgikus istentiszteletek
Minden hónap harmadik vasárnapján 9 órakor az istentiszteletet énekelt liturgia gazdagítja.

Konfirmációi felkészítő

Vasárnap

10:15

Minden héten

Konfirmációi felkészítő
Konfirmandusainkat vasárnaponként várjuk a felkészítő alkalmakra, amelyet gyülekezetünk egyik lelkésze vezet. A találkozások során a keresztyén tanítás alapjaival ismerkedünk meg. A felkészülés részét képezi a hagyományos nagyheti konfirmandus tábor is, melyet a tervek szerint idén is Csákváron tartunk. A konfirmációi istentisztelet időpontja: a Húsvét utáni első vasárnap.

Gyermekbibliakör

Vasárnap

11:00

Minden héten

Gyermekbibliakör
A hónap első vasárnapjának kivételével, a 11-es istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört tartunk. A gyerekeket családjukkal a templomba várjuk, ahol az istentisztelet elején a gyülekezettel együtt vesznek részt. Az Apostoli Hitvallást követően csatlakoznak a GyBK (gyermekbibliakör) vezetőkhöz. A gyülekezeti termekben közös éneklés után bibliai történeteket dolgozunk fel gyermekközpontú, játékos módszerekkel.

Kantátazenés istentiszteletek

Vasárnap

11:00

Évente

Kantátazenés istentiszteletek
A Johann Sebastian Bach zenei örökségét odaadó lelkesedéssel és nagy igényességgel ápoló Lutheránia Ének- és Zenekar az év bizonyos vasárnapjain egy-egy Bach kantáta előadásával gazdagítja a 11 órás istentiszteleteket. A Dr. Kamp Salamon karnagy által szervezett sorozat tervezett programja szintén megtalálható hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél, valamint a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Orgonazenés áhítatok

Vasárnap

18:00

Minden hónap utolsó vasárnapján

Orgonazenés áhítatok
A Dr. Finta Gergely orgonaművész által szervezett sorozatunkban jeles orgonaművészek színvonalas előadását hallgathatjuk. Az elhangzó zeneművek között rövid áhítatra is sor kerül.

Ifjúsági istentisztelet

Vasárnap

18:00

Minden hónap 3. vasárnapján

Ifjúsági istentisztelet
Barátságos, otthonos környezetben, a gyülekezeti nagyteremben fiatalok számára megélhető közösséget kínál ez az alkalom. Istentiszteletünkön az ifjúsági énekeskönyvet használjuk könnyűzenei kísérettel. Igehirdetéssel meghívott vendégek és gyülekezeti lelkészeink szolgálnak. Az alkalomhoz úrvacsora is kapcsolódik.

Asztali beszélgetések

Vasárnap

18:00

Negyedévente a hónap második vasárnapján

Asztali beszélgetések
A gyülekezeti nagyteremben terített asztal mellett várjuk beszélgetésre az érdeklődőket egy-egy aktuális téma kapcsán.