címlap

 kapcsolat

Programok Kiadványok Galériák Letöltések Kamra

Alkalmaink

Gyülekezeti alkalmaink heti bontásban

HÉTFŐ

Magányosok bibliaórája

Minden hónap utolsó hétfőjén délután 5 órakor a gyülekezeti nagyteremben kerül megrendezésre.

Nikodémusok köre

Fiatal felnőttek számára havi rendszerességgel (a hónap utolsó hétfője este 7 óra, klubhelyiség) felkínált alkalom, ahol az éneklés és beszélgetés mellett hangsúlyosan bibliatanulmányozással foglalkozunk. Idei témánk Luther Nagykátéja. 

Presbiteri bibliaóra

A kéthavonta ülésező testület tagjai számára azokban a hónapokban, amikor nincs hivatalos gyűlés, a hónap második vasárnapját követő hétfőn bibliaórát tartunk, 18 órai kezdettel.

KEDD

Kézimunkakör

A keddenként 9 és 12 óra között összejövő kör várja a kézimunkázni szerető és közösségre vágyó testvéreket. Az elkészült kézimunkákat adventi vásárainkon árusítjuk. Az így befolyt összeg karitatív célokat szolgál. 

Gyülekezeti bibliaóra

Keddenként 11 órakor, a gyülekezeti kisteremben (7-es teremben).

Imakör

Keddenként este 7 órától, a földszinti klubhelyiségben önszerveződő csoport várja mindazokat, akik közös imádságban szívesen tárják életüket, s mások terhét is felvállaló imakéréseiket Isten elé. 

Lutheránia

Az énekkari próbákra heti két alkalommal, kedden és pénteken este fél 8-kor kerül sor a gyülekezeti nagyteremben. Az énekkar életéről további információk tudhatók meg a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

SZERDA

Senior-kör

A minden hónap utolsó szerdáján, este 7 órától a kör gyülekezeti nagyteremben találkozó „szenior” felnőttek körének ez évben is Gáncs Péter püspök a házigazdája.

CSÜTÖRTÖK 

Nyugdíjas klub

A parókia épület földszintjén található klubszobába hívjuk mindazon Testvéreinket, akik baráti-testvéri közösségre vágynak. Szervezett alkalmainkat minden csütörtökön délelőtt fél 10-től kb. 11.30-ig tartjuk. A klub vezetője Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva lelkész.

Gyülekezeti bibliakör

A csütörtökönként 18 órai kezdettel a gyülekezeti kisteremben tartott együttléteket hetenként váltakozva hol úrvacsorával, hol imaközösséggel zárjuk. A téma megegyezik a keddi bibliaórákon vett sorozattal, a feldolgozás során itt azonban több lehetőség nyílik a beszélgetésre, az igék kapcsán felvetődő kérdések megvitatására. 

PÉNTEK

Baba-mama kör

Az édesanyák és gyermekeik számára szervezett alkalmakat minden hónap 2. és 4. péntekén 10 órától kb. 12-ig, a földszinti klubhelyiségben tartjuk.

Ifjúsági bibliaóra

Ifjúságunk péntekenként 18 órától tartja együttlétét a földszinti klubhelyiségben.

Lutheránia próba

Este fél 8-tól a gyülekezeti nagyteremben. 

SZOMBAT

Családos délelőtt

Két havonta egyszer, egy a hirdetésben közzé tett szombaton (10-től 14 óráig) családos délelőttre hívjuk a kisgyermekes családokat. Az előadásokkal, beszélgetésekkel, játékkal és kirándulással töltött délelőttök rendszerint közös ebéddel záródnak. Aki erre igényét jelzi a deakter@lutheran.hu címen, a következő időpontról és programról elektronikus levélben tájékoztatást kap.

VASÁRNAP

Templomunkban vasárnaponként 9, 11 és 18 órakor tartunk istentiszteletet, (kivéve negyedévenként a hónap 2. vasárnapját, amikor az este 6 órától az „Asztali beszélgetések” alkalmára kerül sor a nagyteremben).

Családi istentiszteletek

Minden hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentiszteletet tartunk. Az alkalmakhoz teázás és kötetlen beszélgetés kapcsolódik. Kéthavonta a szombati családos délelőttökhöz hasonlóan egész délelőtt programokkal, beszélgetéssel, játékkal várjuk a fiatal családosokat, az alkalmat közös ebéddel zárjuk. 

Gyermekbibliakör

Azokon a vasárnapokon, amikor nincs családi istentisztelet, a 11-es istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört tartunk. A gyerekeket családjukkal a templomba várjuk, ahol az istentisztelet elején a gyülekezettel együtt vesznek részt. Az Apostoli Hitvallást követően hangzik el a hívogatás, hogy a bibliakörösök az udvar felőli kijáratnál csatlakozzanak a GyBK (gyermekbibliakör) vezetőkhöz.

Asztali beszélgetések

Negyedévente a hónap második vasárnapján este 6 órakor a gyülekezeti nagyteremben terített asztal mellett várjuk beszélgetésre az érdeklődőket egy-egy érdekes téma kapcsán.

Liturgikus istentiszteletek

Minden hónap harmadik vasárnapján 9 órakor az istentiszteletet énekelt liturgia gazdagítja.

Orgonazenés áhítatok

A hónap utolsó vasárnapján este 6-kor orgonazenés áhítatokon jeles orgonaművészek előadását hallgathatjuk. Az alkalmakon az elhangzó művek között rövid áhítatra kerül sor. A Dr. Finta Gergely orgonaművész által szervezett sorozat év végéig tervezett programja hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél részletesen olvasható.

Kantátazenés istentiszteletek

A Johann Sebastian Bach zenei örökségét odaadó lelkesedéssel és nagy igényességgel ápoló Lutheránia Ének- és Zenekar az év bizonyos vasárnapjain egy-egy Bach kantáta előadásával gazdagítja a 11 órás istentiszteleteket. A Dr. Kamp Salamon karnagy által szervezett sorozat tervezett programja szintén megtalálható hírlevelünkben a zenei alkalmak ismertetésénél, valamint a http://lutherania.lutheran.hu/ internetes honlapon.

Konfirmációi óra

Konfirmandusainkat vasárnaponként 10 óra 15-től várjuk a felkészítő alkalmakra. A felkészülés részét képezi a hagyományos nagyheti konfirmandus tábor is, melyet a tervek szerint idén is Csákváron tartunk. A csoportalkalmakat Smidéliusz Gábor vezeti. A konfirmációi istentisztelet tervezett időpontja: a Húsvét utáni második vasárnap.