címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

De Nóé kegyelmet talált az Úr elõtt. (1Móz 6,8)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is õbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel õbenne, erõsödjetek meg a hit által. (Kol 2,6?7)

A gyülekezeti tagok nyilvántartásának frissítése

Egyházi törvényeink szerint az egyházközség feladata, hogy tagjairól nyilvántartást vezessen. Az egyháztagságról pedig annyit mond a törvény, hogy az egyházközség tagja az, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz, és általában az egyházközség területén lakik.

A mi esetünkben, a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség esetén, az utóbbi feltétel sokaknál nem teljesül. Budapest legkülönbözőbb pontjairól érkeznek a hívek a vasárnapi istentiszteletekre és a hétközi alkalmakra. Az itt kereszteltek vagy itt házasságot kötők jelentős része sem az egyházközség hivatalos területén lakik, ami Budapest VIII. kerületének néhány háztömbjétől eltekintve az V. kerületből, illetve a VI. és VII. kerületnek a Nagykörúton belüli részéből áll.

A területi elvnél fontosabb az, hogy azokat a testvéreinket tekinthetjük a Deák téri egyházközség tagjainak, akik ide tartozónak érzik magukat, valamilyen formában részt vesznek a gyülekezet életében, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is hozzájárulnak annak fenntartásához.

A lehetőségekhez mérten azt jelenti, hogy a megkeresztelt, kiskorú gyermekek ugyanúgy a gyülekezet tagjai, mint azok a felnőttek, akik jövedelmük egy részének rendszeres felajánlásával biztosítják a gyülekezeti élet anyagi hátterét. Gyülekezetünk presbitériuma nem állított fel szabályt arra nézve, hogy mekkora egyházfenntartói járulékot vár el a gyülekezet felnőtt tagjaitól, hiszen annyira különböző helyzetben élnek a hívek. Viszont, amint a gyülekezeti hírlevélben már korábban is megjelent, a Deák téri egyházközség akkor lehetne stabilan önfenntartó, ha minden gyülekezeti tag rendszeresen nettó jövedelmének legalább 1, nagyobb jövedelem esetén inkább 2%-át adná egyházfenntartói járulékként. Több olyan Budapest más kerületében vagy egy főváros ‒ körüli településen lakó ‒testvérünk is van, aki rendszeresen vesz részt a Deák téri gyülekezet alkalmain, ugyanakkor a lakóhelye szerinti gyülekezettel is tart kapcsolatot. Ez nem kizáró ok. Ők nyugodtan szerepelhetnek mindkét egyházközség nyilvántartásában. Amennyiben ez a helyzet, örülnénk, ha az adatlapon feltüntetnék, hogy melyik másik gyülekezethez tartoznak még.

Más a helyzet azoknál, akik nem az evangélikus egyházban részesültek keresztségben, de valamilyen módon kapcsolódnak a Deák térhez. Ez a kapcsolat sokféle lehet. Gyülekezeti alkalmakon való időnkénti részvételtől aktív szolgálatvállalásig terjedhet. Az ő esetükben még hangsúlyozottabban igaz, hogy maguknak kell eldönteniük: ehhez az evangélikus gyülekezethez tartozónak tartják-e magukat, és ennek folyományaként szeretnének-e élni az ezzel járó jogokkal. Hiszen a gyülekezeti tagság egyben jogokkal is jár. Megint a törvénykönyvet idézve, az egyházközségi közgyűlési választásokon a választói névjegyzékben szerepelő egyházközségi tagoknak van szavazati joga, illetve ők választhatók bizonyos egyházi tisztségekre. A választói névjegyzékbe pedig az egyházközség nyilvántartásában szereplő nagykorú egyháztagok kerülnek be. Már csak ezért is a gyülekezeti nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. Az adatok többsége majd két évtizede került be a jelenlegi nyilvántartásba. Bár a hálaadási vasárnapokon jelzett vagy más módon, például a keresztelési, esketési vagy temetési szolgálatok alkalmából tudomásunkra jutott változásokat bejegyezzük, lehetséges, hogy azóta többen elköltöztek, másik újonnan kapcsolódtak be a gyülekezet életébe anélkül, hogy a nyilvántartásunkba ez bekerült volna. Az elnökség ezért úgy ítélte meg, hogy szükség van egy alapos frissítésre.

A frissített adatok a gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartást is javíthatják. Ennek alapján készül ugyanis azoknak a címjegyzéke, akiknek a gyülekezet hírlevelét postázzuk. A konfirmáció idejének ismeretében tudunk meghívót küldeni a jubilánsoknak. A 21. századra, különösen a fiatalabb generációnál, a kapcsolattartási szokások is megváltoztak. A telefonszám, illetve az e-mail cím megadása még szorosabb kapcsolatot, a gyülekezeti alkalmakról való gyorsabb, egyszerűbb tájékoztatást tenne lehetővé. Ezért azt kérjük mindazoktól, akik a gyülekezethez tartozónak érzik magukat ‒függetlenül attól, hogy már eddig is szerepeltek nyilvántartásunkban vagy sem ‒, hogy a nyilvántartás frissítése érdekében töltsék ki az ehhez a gyülekezeti levélhez mellékelt adatlapot,egy lapot a közös háztartásban élő evangélikus családtagokról. A felnőtt, máshol lakó, önállóháztartást vezető gyermekek, családtagok külön lapot töltsenek ki, hiszen az ő egyházfenntartói járulékukat is külön tartjuk számon. Ezért a lakcímet egy lapra csak egyszer kell beírni. A név és születési név mellett a születés helyét és idejét (év, hónap és nap), a keresztelés helyét és évét, valamint konfirmáltak esetén a konfirmáció helyét és évét mindenki esetén kérjük kitölteni. A többi adat megadása nem szükséges az egyháztagsághoz, de segíti a gyülekezeti élet jobb szervezését.

Az adatlapnak, illetve a rajta szereplő adatoknak a lelkészi hivatalba való eljuttatásának több módja is van. A kitöltött adatlapot vagy a templomban kihelyezett dobozokba lehet bedobni a vasárnapi istentiszteletek idején, vagy a lelkészi hivatal 1052 Budapest, Deák tér 4. címére lehet postán visszaküldeni. Villanypostával, internetelérhetőséggel rendelkezők ennél egyszerűbben, a deakter@lutheran.hu e-mail címre küldhetik el a kitöltött adatlapot vagy online módon, ezen az oldalon regisztrálva adhatják meg adataikat.

Ez a gyülekezeti levél olyanokhoz is eljut, akik ‒ bár más gyülekezet tagjai ‒ szívesen fogadnak tájékoztatást a Deák téri gyülekezet életéről. Tőlük azt kérjük, hogy amennyiben továbbra is szeretnék postai úton megkapni a gyülekezeti hírlevelet, ezt az adatlap alján lévő rész kitöltésével és visszajuttatásával jelezzék.

Előre köszönjük gyülekezetünk minden tagjának, hogy az adatlap kitöltésére fordított néhány percnyi munkával segíti a gyülekezeti élet jobb szervezését.
Az egyházközség elnöksége