címlap

 kapcsolat

Programok

Napi igék

„Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben.” (Zsolt 22,23)

Pál írja: „Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való.” (Gal 1,11)

A gyülekezeti tagok nyilvántartásának frissítése

Egyházi törvényeink szerint az egyházközség feladata, hogy tagjairól nyilvántartást vezessen. Az egyháztagságról pedig annyit mond a törvény, hogy az egyházközség tagja az, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz, és általában az egyházközség területén lakik.

A mi esetünkben, a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség esetén, az utóbbi feltétel sokaknál nem teljesül. Budapest legkülönbözőbb pontjairól érkeznek a hívek a vasárnapi istentiszteletekre és a hétközi alkalmakra. Az itt kereszteltek vagy itt házasságot kötők jelentős része sem az egyházközség hivatalos területén lakik, ami Budapest VIII. kerületének néhány háztömbjétől eltekintve az V. kerületből, illetve a VI. és VII. kerületnek a Nagykörúton belüli részéből áll.

A területi elvnél fontosabb az, hogy azokat a testvéreinket tekinthetjük a Deák téri egyházközség tagjainak, akik ide tartozónak érzik magukat, valamilyen formában részt vesznek a gyülekezet életében, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is hozzájárulnak annak fenntartásához.

A lehetőségekhez mérten azt jelenti, hogy a megkeresztelt, kiskorú gyermekek ugyanúgy a gyülekezet tagjai, mint azok a felnőttek, akik jövedelmük egy részének rendszeres felajánlásával biztosítják a gyülekezeti élet anyagi hátterét. Gyülekezetünk presbitériuma nem állított fel szabályt arra nézve, hogy mekkora egyházfenntartói járulékot vár el a gyülekezet felnőtt tagjaitól, hiszen annyira különböző helyzetben élnek a hívek. Viszont, amint a gyülekezeti hírlevélben már korábban is megjelent, a Deák téri egyházközség akkor lehetne stabilan önfenntartó, ha minden gyülekezeti tag rendszeresen nettó jövedelmének legalább 1, nagyobb jövedelem esetén inkább 2%-át adná egyházfenntartói járulékként. Több olyan Budapest más kerületében vagy egy főváros ‒ körüli településen lakó ‒testvérünk is van, aki rendszeresen vesz részt a Deák téri gyülekezet alkalmain, ugyanakkor a lakóhelye szerinti gyülekezettel is tart kapcsolatot. Ez nem kizáró ok. Ők nyugodtan szerepelhetnek mindkét egyházközség nyilvántartásában. Amennyiben ez a helyzet, örülnénk, ha az adatlapon feltüntetnék, hogy melyik másik gyülekezethez tartoznak még.

Más a helyzet azoknál, akik nem az evangélikus egyházban részesültek keresztségben, de valamilyen módon kapcsolódnak a Deák térhez. Ez a kapcsolat sokféle lehet. Gyülekezeti alkalmakon való időnkénti részvételtől aktív szolgálatvállalásig terjedhet. Az ő esetükben még hangsúlyozottabban igaz, hogy maguknak kell eldönteniük: ehhez az evangélikus gyülekezethez tartozónak tartják-e magukat, és ennek folyományaként szeretnének-e élni az ezzel járó jogokkal. Hiszen a gyülekezeti tagság egyben jogokkal is jár. Megint a törvénykönyvet idézve, az egyházközségi közgyűlési választásokon a választói névjegyzékben szerepelő egyházközségi tagoknak van szavazati joga, illetve ők választhatók bizonyos egyházi tisztségekre. A választói névjegyzékbe pedig az egyházközség nyilvántartásában szereplő nagykorú egyháztagok kerülnek be. Már csak ezért is a gyülekezeti nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. Az adatok többsége majd két évtizede került be a jelenlegi nyilvántartásba. Bár a hálaadási vasárnapokon jelzett vagy más módon, például a keresztelési, esketési vagy temetési szolgálatok alkalmából tudomásunkra jutott változásokat bejegyezzük, lehetséges, hogy azóta többen elköltöztek, másik újonnan kapcsolódtak be a gyülekezet életébe anélkül, hogy a nyilvántartásunkba ez bekerült volna. Az elnökség ezért úgy ítélte meg, hogy szükség van egy alapos frissítésre.

A frissített adatok a gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartást is javíthatják. Ennek alapján készül ugyanis azoknak a címjegyzéke, akiknek a gyülekezet hírlevelét postázzuk. A konfirmáció idejének ismeretében tudunk meghívót küldeni a jubilánsoknak. A 21. századra, különösen a fiatalabb generációnál, a kapcsolattartási szokások is megváltoztak. A telefonszám, illetve az e-mail cím megadása még szorosabb kapcsolatot, a gyülekezeti alkalmakról való gyorsabb, egyszerűbb tájékoztatást tenne lehetővé. Ezért azt kérjük mindazoktól, akik a gyülekezethez tartozónak érzik magukat ‒függetlenül attól, hogy már eddig is szerepeltek nyilvántartásunkban vagy sem ‒, hogy a nyilvántartás frissítése érdekében töltsék ki az ehhez a gyülekezeti levélhez mellékelt adatlapot,egy lapot a közös háztartásban élő evangélikus családtagokról. A felnőtt, máshol lakó, önállóháztartást vezető gyermekek, családtagok külön lapot töltsenek ki, hiszen az ő egyházfenntartói járulékukat is külön tartjuk számon. Ezért a lakcímet egy lapra csak egyszer kell beírni. A név és születési név mellett a születés helyét és idejét (év, hónap és nap), a keresztelés helyét és évét, valamint konfirmáltak esetén a konfirmáció helyét és évét mindenki esetén kérjük kitölteni. A többi adat megadása nem szükséges az egyháztagsághoz, de segíti a gyülekezeti élet jobb szervezését.

Az adatlapnak, illetve a rajta szereplő adatoknak a lelkészi hivatalba való eljuttatásának több módja is van. A kitöltött adatlapot vagy a templomban kihelyezett dobozokba lehet bedobni a vasárnapi istentiszteletek idején, vagy a lelkészi hivatal 1052 Budapest, Deák tér 4. címére lehet postán visszaküldeni. Villanypostával, internetelérhetőséggel rendelkezők ennél egyszerűbben, a deakter@lutheran.hu e-mail címre küldhetik el a kitöltött adatlapot vagy online módon, ezen az oldalon regisztrálva adhatják meg adataikat.

Ez a gyülekezeti levél olyanokhoz is eljut, akik ‒ bár más gyülekezet tagjai ‒ szívesen fogadnak tájékoztatást a Deák téri gyülekezet életéről. Tőlük azt kérjük, hogy amennyiben továbbra is szeretnék postai úton megkapni a gyülekezeti hírlevelet, ezt az adatlap alján lévő rész kitöltésével és visszajuttatásával jelezzék.

Előre köszönjük gyülekezetünk minden tagjának, hogy az adatlap kitöltésére fordított néhány percnyi munkával segíti a gyülekezeti élet jobb szervezését.
Az egyházközség elnöksége